Carles Salvador a Benassal

En arribar, Carles s’ocupà d’una de les dues seccions en què es dividia l’escola masculina, mentre de l’altra s’ocupava en Manuel Ajado. Li tocà l’aula que tenia l’entrada pel carrer del Joc, amb porta i escales pròpies. Aquí va fer classe entre els cursos 1916-17 i 1933-34. Tenia un mètode d’ensenyament pràctiu i intuïtiu, d’observació i experimentació, que donava molts bons resultats. També li agradava eixir a passejar amb els alumnes, quan ja feia bon temps, als Plans o fins al Castell d’Àsens, per donar lliçons de ciències naturals, geografia i història que es podien observar en directe.

Arxius